Psikopatlar Mutlu İnsanlar Mıdır?

Psikopatlar istediklerini elde eder ve bundan pişmanlık duymazlar. Bu onların mutlu olduğu anlamına gelir mi?

Öyle olduğunu düşünebilirsiniz; neticede derinlikten yoksun cazibeleri ve patolojik düzeyde yalan söyleyebilme özellikleriyle psikopatlar insanları etkili bir şekilde manipüle ederek istediklerini elde ederler. Bunun yanında insanlara karşı empatiden yoksun ve vurdumduymaz bir yapıda olmaları, normalde mutluluklarını azaltacak pişmanlık hissini tecrübe etmelerine engel olur. Bu nedenle psikopatların mutlu oldukları sanısına kapılabilirsiniz çünkü bu kişiler çoğunlukla kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanırlar.

Diğer yandan, psikopatlar kişilerarası ilişki kaliteleri sebebiyle mutsuz olabilirler. Romantik ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileri mutluluk için büyük önem taşır. Adeta iyi ilişkileri olmayan mutlu insanalar bulmak zordur. Mutluluğa giden yolda iyilik halimize katkıda bulunan, kurduğumuz ilişki sayısı değil onun kalitesidir. Psikopatların kişiler arası ilişkileri genellikle oldukça yüzeyseldir. Bu kişilerin sık sık öfkeli, düşmanca, dürtüsel davranışlar sergilediğini ve düşük duygusal zekaya sahip olduklarını farz edersek bu hiç de şaşırtıcı değil.

Yani psikopatlar mutlu mu değil mi?

Bu soruyu cevaplamak için Ashley Love ve ben, 400 üniversite öğrencisinde iyilik halinin (mutluluk, yaşam doyumu ve pozitif duygular ) ve kötülük halinin (depresyon ve olumsuz duygular) bileşenlerini değerlendirdik. Ayrıca öğrencilerin psikopati seviyelerini de değerlendirmeye aldık.

Sonuçlarımız gösteriyor ki; rapor edilen psikopati seviyesi artarken öğrencilerin iyilik hali seviyeleri azalıyor ve kötülük hali seviyeleri de yükseliyor. Bu nedenle anlıyoruz ki psikopatlar genel olarak mutlu insanlar değiller.

Fakat bu konuyu daha derinlemesine incelemek istiyoruz: peki psikopatların mutsuz olmasında payı olan sebepler tam olarak nelerdir?

İkinci araştırmamızda, öğrencilerin romantik ilişkilerinin kalitesini ölçtük. Bu durumda da yüksek seviyede psikopati özellikleri gösteren öğrenciler daha düşük kalitede romantik ilişkiler yaşadıklarını belirtmişlerdi. Hem kadınlar hem de erkekler için, yüksek seviyelerde psikopatik özellikler, daha düşük seviyede güven ve bağlılık ile ve genel olarak daha düşük kalitede romantik ilişkilerle bağlantılıydı. Bunun yanı sıra yüksek psikopati seviyesine sahip erkek öğrenciler romantik ilişkilerine dair daha az seviyede romantizm ve doyum yaşadıklarını belirtmişlerdi.

Araştırmamızın sonucu, yüksek seviyede psikopatik yatkınlığı olan kişilerin genellikle mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Bu kişiler daha düşük seviyede olumlu duygular ve yaşam doyumu gösterirken, daha yüksek düzeyde olumsuz duygulara ve depresif özelliklere sahip oluyorlar. Bu bilgiler ışığında bu mutsuzluk bir yanıyla düşük romantik ilişki kalitesi ile açıklanabilir.

Çeviri: Deniz Şentürk

Orjinal Metin: https://www.psychologytoday.com/blog/the-happiness-doctor/201701/are-psychopaths-happy